Yeygel.com

Bilkan-Bilhan


AY
 

 

12.02.2010

Adem  YEYGEL

 

ASURE  GECESI


Muharrem ayının onuncu gecesi, Aşure gecesidir. Ertesi günü de Aşure günüdür. Muharrem ayı, Kur'an-ı kerimde, kıymet verilen dört aydan biridir. Bu ayın en kıymetli gecesi de Aşure gecesidir. Allahü teâlâ, birçok duâları Aşure günü kabul etmiştir.

Aşure Günü Olan ve Olacak Olan Önemli Olaylar  

·  Yerlerin ve göklerin yaratılması,

·  Hz. Âdem'in tövbesinin kabûl olması,

·  Hz. Nuh'un tufandan kurtulması,

·  Hz. Yûnus'un balığın karnından çıkması,

·  Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,

·  Hz. İdris'in göğe çıkarılması,

·  Hz. Süleyman (a.s.)'a saltanat verilmesi,

·  Hz. Yakub'un oğlu Hz. Yusuf'a kavuşması, Hz. Yusuf'un kuyudan çıkması,

·  Hz. Eyyûb'un hastalıktan kurtulması,

·  Hz. Musa'nın Kızıldeniz'i geçmesi ve Firavn'ın helak olması,

·  Hz. İsân'ın doğumu ve ölümden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması Aşure günü oldu.

·  Hz. Musa (a.s.)'nın Firavn'ın şerrinden kurtulması

·  Hz. İbrahim (a.s.)'in dünyaya gelmesi ve ateşten kurtulması,

·  Hz. Hüseyin (r.a.)'in şehid edilmesi

·  Kıyâmetin kopması da Aşûre günü olacaktır.

Aşûre Günü Ne Yapılır?

1) Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

·  Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur.

·  Aşurenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan, melekler, peygamberler, şehidler ve salihlerin ibâdetleri kadar sevaba kavuşur.

Yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalıdır!

2- Akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini alınmalıdır. Hadis-i şerifte,

·   Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur, buyuruldu.

3- İlim öğrenmeli! Hadis-i şerifte,
Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahı zikredilen bir yerde, biraz oturan, cennete girer, buyuruldu.

4- Sadaka vermek sünnettir, ibâdettir. Hadis-i şerifte,

·  Aşure günü, zerre kadar sadaka veren kimse, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur,  buyuruldu.

Aşure günü aşure pişirmek ibâdet, diyerek bugün aşure pişirmek günahtır. Aşure pişirmenin bugüne mahsus ibâdet olmadığını bilerek, bugün aşure veya başka tatlı yapmak günah olmaz, sevap olur. Bu inceliği iyi anlamalıdır.

5- Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte,

·  Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur,buyuruldu.

6- Çoluk çocuğunu sevindirmeli! Hadis-i şerifte,

·  Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur, buyuruldu.

7- Gusletmeli. Hadis-i şerifte,

·  Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir, buyuruldu.

8 - O gün, eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.

9- Dua Okunmalı,
10 defa şu duâ okunur:
"Sübhânallâhi mil'el mîzân. Ve müntehel-ılmi ve mebleğar-rızâ ve zinetel-arş'

10- Namaz Kılınmalı

·  Aşûre gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rek'at namaz kılınır.

·  Her rek'atte 1 Fâtiha-i şerîfe, 50 İhlâs-ı şerîf okunur.

·  Namazdan sonra 100 defa:


"Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhın ve İbrâhîme ve Mûsâ ve Îsâ ve mâ beynehüm minen-nebiyyîne vel-mürselîn. Salevâtullâhi ve selâmühû aleyhim ecmaîn'
 

·  Öğle ile ikindi arasında 4 rek'at namaz kılınır. Beher rek'atte 1 Fâtiha-i şerîfe, 50 İhlâs-ı şerîf okunur.

·  Namazdan sonra: 70 İstiğfâr-ı şerîf, 70 Salevât-ı şerîfe ve 70 defa:


"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym' okunur.

·  Ümmet-i Muhammed (s.a.v.)'in hidâyeti ve kurtuluşu için duâ edilir.